Celodenní seminář rodinných a systemických konstelací se zahrnutím spirituální inteligence a pohybů Duše.

Konstelace uzemnění a lehkosti

s Idou Sárou Keltnerovou

9. října 2021, 9:00 - 20:00

Lektorka Ida Sára Keltnerová

Přírodovědkyně, profesionální masérka, průvodkyně konstelačních a ženských kruhů a také obyčejná žena.

Při konstelacích se dějí účinné změny v oblastech

 • vztahů rodičů a dětí
 • partnerství a sexuality
 • práce a tvořivosti
 • peněz a majetku
 • zdraví a těla
 • bydlení
 • sebepoznání a dalších

Kromě tématu, které je pro tento seminář ústřední a prolíná se
v podstatě všemi příběhy, můžete přijít s jakýmkoli tématem pro svou konstelaci, i když by se mohlo zdát, že s tématem uzemnění a lehkosti nesouvisí.

Pro všechny je seminář přínosný i v rolích zástupců, kde se inspirují a prochází si svá témata skrz příběhy ostatních nebo jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, pro každého v něm se děje přesně to, co je pro Nejvyšší dobro všech.

Seminář najdete také na webu lektorky a nebo v události na Facebooku.

Vždy existuje způsob a cesta!

...a objevíme je často až když vykročíme vpřed, aniž bychom věděli, co přesně nás čeká.

Když se vysvobozujeme z rodových vlivů a naší minulosti, vždy přibývá spojení s vnitřní silou a energie pro pohyb v životě dopředu.

Téma uzemnění

Čím větší a zdravější uzemnění, spojení a opora směrem dolů, k zemi,
ale také ve vztahu ke svým kořenům v úrovni předků, ale i svých talentů a zkušeností jako Duše, tím větší lehkost, rozlet, energie a svobodné možnosti v životě.

Více k tomuto tématu Vám ráda ukáži a vysvětlím v rámci semináře
v průběhu Vašich konstelací na nejrůznější témata. Je to nad rámec běžného konstelačního semináře, kde se běžně tyto principy nevysvětlují, neukazují, nerozvíjejí, přestože z podstaty jsou součástí konstelační práce, v které jde o spojení s kořeny, předky a zdroji,
svobodný a naplněný život ve využití svého potenciálu bez tíhy břemen nesených za generace před námi.

Kdy?

 • sobota 9. října 2021
 • Začátek v 9:00, konec nejpozději ve 20:00

Cena?

 • Doporučené yvrovnání: 1750 Kč (Příspěvek na organizaci, realizaci a provázení).
 • V případě potřeby domluva možná, viz podrobnosti na webu lektorky.

Přihlášení

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro postavení konstelace na své vlastní téma.
Počet míst na semináři je omezen, REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

Přihlásit se můžete kliknutím na tlačítko níže nebo přímo kontaktováním lektorky: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017.