Krůčky k hudbě s hudební 
školou Yamaha a Lenkou

Každé pondělí odpoledne

Lektorka Lenka Kratochvílová

 

Jak mohou tóny hudby pomoci Vašim dětem?

Aktivní prožívání hudby tvoří nedílnou součást dětského vývoje. Už batolata a děti předškolního věku mají radost ze společného prožívání hudby.

Prostřednictvím věkově přiměřených hudebních aktivit získávají naši nejmenší své první hudební zkušenosti. Kromě toho se také zcela přirozeně rozvíjí i jejich řečové předpoklady, rozumové schopnosti. V neposlední řadě kolektivní prožívání hudby formuje sociální vztahy.

Kdy?

Každé pondělí 4 kurzy 15 - 18:35

Přihlásit se můžete kliknutím na tlačítko níže.