Konstelace přání nejen novoročních 

na Vaše vlastní téma

Sobota 28. ledna 2023
===> na seminář volně navazuje přechodový rituál Mezi roky pod vedením Silvie Šabacké

Celodenní seminář rodinných konstelací se zahrnutím pohybů Duše, metod NLP
a přirozené životní moudrosti s přesahy do roviny spirituální ale i zemité a hmotné.

Lektorka Ida Sára Keltnerová

Systemické a rodinné konstelace * NLP, trans a hypnóza * Práce s vědomou a nevědomou myslí * Přechodové rituály, Šamanská práce * Pečující a energetická masáž pro ženy, Konzultace a mentoring pro ženy, Ženské kruhy a mastermind.

Spousta z novoročních přání a předsevzetí  končí nezdarem - vyšumí po pár týdnech, naplňujeme je s velkým vypětím sil nebo dokonce ani nezačneme.

EXISTUJE ŘEŠENÍ, JAK SVÁ PŘEDSEVZETÍ NAPLNIT.

Vždycky to totiž NENÍ o vaší liknavosti nebo slabé vůli.

 1. Existují skryté vlivy, které ve vašem podvědomí brání změně.
  Jejich uviděním a proměnou odblokujete překážky a pustíte vše staré a nefunkční.
 2. Proměna musí dávat smysl nejen vaší racionální mysli, ale i té nevědomé, pocitové.
  Nalezením smyslu a potřeb nevědomé mysli položíte základní kámen proměny.
 3. Pro změnu potřebujete energii, zdroje a podporu.
  Propojení s nimi získáte hnací pohon a oporu pro realizaci.
 4. Rozhodnutí je potřeba naplnit konkrétními postupnými kroky.
  Jejich správným načasováním, reálností a konkretizací dojdete k vytouženému cíli.

Tímto vším se budeme na tomto semináři zabývat... a ještě mnohem víc.

Při konstelacích se pak dějí účinné změny
v mnoha oblastech:

 • vztahů - rodičů a dětí, partnerství a sexuality, vztahů s přáteli, kolegy, klienty, vztahu ke světu a lidem obecně,

 • práce a tvořivosti, peněz a majetku, bydlení,

 • zdraví a těla, vlastního sebepoznání,

 • a dalších.

Výsledkem je: Volnost – Energie – Láska – Hojnost –
Důvěra – Svoboda a mnohem víc.

Seminář najdete také na webu lektorky a v události na Facebooku.

Konstelace jsou vhodné při:

 • stále se dokola opakujících situacích v životě,
 • nutkavém, nevysvětlitelném chování,
 • když se Vám nedaří v životě něco změnit a nevíte proč,
 • při potížích a nesouladu v životních oblastech.

Můžete přijít s jakýmkoli tématem pro svou konstelaci i záměrem pro celý seminář.

,,Vždy se dá najít cesta a jak po ní jít s humorem, bez tlaku a v respektu k vašim možnostem.”

...a objevíme ji často až když vykročíme vpřed, aniž bychom věděli, co přesně nás čeká.

Když se vysvobozujeme z rodových vlivů a naší minulosti, vždy přibývá spojení s vnitřní silou a energie pro pohyb v životě dopředu.

Termín:

 • Sobota 28. ledna 2023
 • Začátek v 8:30, konec okolo 18. hodiny.

Doporučené vyrovnání

Příspěvek na organizaci, realizaci a provázení:

 • Pro ty, kteří už u mě na celodenních konstelacích někdy byli:
  2 000 Kč, bez vlastní konstelace 1 000 Kč.
 • Pro ostatní: 2 200 Kč, bez vlastní konstelace 1 100 Kč.
 • V případě potřeby domluva možná, viz podrobnosti na webu lektorky.

Přihlášení

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro postavení konstelace na své vlastní téma.
Počet míst na semináři je omezen, REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

ZÁROVEŇ je seminář přínosný i v rolích zástupců, kde se můžete inspirovat a procházet si svá témata skrz příběhy ostatních. Ale i jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, v kterém se děje přesně to, co potřebuje a je pro Nejvyšší dobro všech.

Přihlásit se můžete kliknutím na tlačítko níže nebo
přímo lektorce: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017.

Chceš se na sobotní seminář připravit a následně vše zaintegrovat?

Využij spolupráce 2 lektorek, DARUJ SI CELÝ VÍKEND.

K sobotním konstelacím Idy Sáry si přidej také seminář Silvie Šabacké:

MEZI ROKY: přechodový rituál do nového roku
3 zastavení a pohodově laděný program pro ženy

Společné zastavení, prožitkové a sdílecí, ve kterém získáš prostor pro zvědomění, rekapitulaci a přípravu na pojmenování zadání pro sobotní konstelace s Idou.
Pozveme živly vody a ohně, abys mohla v KLIDU přírody do sebe se v tichosti zanořit, propustit a zahladit, co potřebuješ, a načerpala sílu a energii.
Ve vlastnoručně vytvořeném výrobku (obrazu, koláži, lapači snů, záložce...) zhmotníš svůj zdroj. Aby ti po celý následující rok pomáhal vracet se k sobě a k tomu, co ti dodává radost, sílu a životní šťávu.

Cena 3 zastavení (pátek a sobota večer + neděle 10 - 15 se společným obědem) se Silvií Šabackou je 1 600 Kč. Více informací na jejím webu.

Těšíme se na spolubytí a spolutvorbu

„Dívám se do své budoucnosti a vím, že ji tvořím právě teď. Rozhodněte se pro tu svou, věřte sami sobě, nechte se vést a úspěch vás nemine.  Zázraky se totiž dějí lidem, jako jste vy i já.“
Ida Sára Keltnerová
Jednoduchost, rozvíjení toho, co už máme a luxus zaměření pozornosti na 1 věc a tichý prostor také pro zázraky, které nejsou v naší moci - to jsou hodnoty, které má smysl rozvíjet a přináší hojnost a dostatek samy už jenom ze své podstaty.“
Silvie Šabacká