5 víkendových setkání v průběhu jednoho ročního cyklu

V rytmu roku - v rytmu Života

cyklus KONSTELACÍ s Idou Sárou Keltnerovou

Pro informaci o aktuálním termínu mrkněte níže.

Lektorka Ida Sára Keltnerová

Přírodovědkyně, profesionální masérka, průvodkyně konstelačních a ženských kruhů a také obyčejná žena.

Jít s rytmem přírody, přirozeným rytmem Života,
rytmem začátku, růstu, plodů i konce a zastavení.
Pro spojení s vnitřními zdroji, s dary předků, kořeny,
tvořivou silou.
Pro přijetí a plné žití Života takového jaký je, 
pro Nejvyšší dobro a Štěstí všech cítících Bytostí.

Proč konstelace V rytmu roku?

Mám zkušenost, že tyto tematické konstelace v rámci cyklu Rytmus roku – rytmus Života jdou mnohem hlouběji než běžné konstelace. Umožňují vstup do jiných úrovní, kam se běžně nevstupuje. Pro větší a hlubší spojení a podporu pro náš život kladu obzvláště velký důraz na kontakt s přírodou a našimi zdroji. Uzdravení, které se pak děje se týká nejen nás samých, ale i našeho vztahu s předky mnoho generací zpět, často i v kolektivních tématech.
Je to velmi silný a hluboký zážitek.

V průběhu setkání postavíme několik konstelací na témata účastníků, která souvisí s tématem setkání. Výběr se doslova tvoří na místě se záměrem, ať se tak děje pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. I v tomto je cyklus jiný než klasické konstelační semináře, protože postavení konstelací není určieno dle pořadí přihlášení.

Metody, které budeme společně využívat

 • systemické a rodinné konstelace
 • ukazování a vysvětlování souvislostí k tématu
 • konstelační náhledy
 • různé seberozvojové techniky
 • pohyb

Hluboce, objevně a s humorem.
Jemně, bezpečně a přitom v plné síle.

Jednotlivá témata celého cyklu Rytmus roku - rytmus života
a termíny KONSTELACÍ se šamanskými prvky

Můžete přijít na vybrané téma nebo se účastnit celého cyklu a také se k němu připojit kdykoli v jeho průběhu
(stejně jako se každý z nás rodí v jiné části roku) a dokončit cyklus v příštím roce, budete-li chtít.
Prokliky u jednotlivých témat níže vedou přímo na stránky lektorky.

Zastavení, klid a odpočinek

5. a poslední setkání cyklu, AKTUÁLNÍ TERMÍN
Když budeme vyčerpaní, přetažení a beze smyslu, nepomůžeme nikomu ve svém okolí ani sami sobě. Proto je nezbytnou součástí a předpokladem pro vyrovnaný život pravdivost sami k sobě, schovívavost a přijetí svých limitů a omezení, přiznávání čeho jsme schopni a čeho ne, včasná komunikace potřeby odpočinku a zastavení a také její realizace.
K tomu je zapotřebí obrovská sebeláska a postavení péče o sebe sama a smysl svého života v žebříčku hodnot na vysoké místo. Věřte, že v tom uvolněném prostoru po něčem, co necháte rozpadnout nebo co neuděláte, často vyroste SAMO něco nového, novým a nečekaným způsobem, který přinese úlevu a nové možnosti nejen Vám, ale i Vašemu okolí.
Zastavení, klid a odpočinek vytvoří podmínky pro nový začátek, klíčení a růst. Jeden cyklus se uzavře a začíná další.
Více informací také v události na Facebooku.
29. - 30. ledna 2022

Kořeny a klíčení

1. setkání cyklu, JIŽ PROBĚHLO
Vědomí si svého místa, zakořenění a přijímání výživy pomáhá mít sílu k růstu, směr v životě a pohyb prožívat důvěru, uvolnění, klid a bezpečí.
Všechno toto potřebujeme pro všechny nové začátky ať už se jedná o vztahy, projekty, tvorbu, něco se nově učit, pohnout se z místa atd.
27. - 28. března 2021

Růst, rozkvět a plození

2. setkání cyklu, JIŽ PŘOBĚHLO
Jak vyrůst a rozkvést do skutečné dospělosti, která je odvážná a zároveň pokorná? Jak růst a kvést svým vlastním způsobem a přitom nezapomenout na své kořeny?
Budeme podporovat projevení svých talentů a darů do světa, rozkvět v plné kráse a síle, dospělost.
Budeme se věnovat umění rozvíjet a posilovat to, co jsme začali, tvořit a žít naplno.
5. - 6. června 2021

Plody, sklizeň a hojnost

3. setkání cyklu
Jaká je naše schopnost přijímat a tvořit hojnost a radovat se z plodů své tvořivosti?
Umíme zhodnotit a docenit svou práci a své talenty, podporovat sebehodnotu a sebelásku? Budeme zkoumat a uzdravovat vztah ke hmotě, tělu a majetku. Budeme se učit zemitosti a rozšiřování kapacity mysli a těla pro hojnost.
Více informací také v události na Facebooku.
25. - 26. září 2021

Pouštění a konce

4. setkání cyklu, JIŽ PROBĚHLO
Život je neustále v pohybu a jeho přirozenou součástí je také potřeba změny, uzavření a ukončení, rozpadu něčeho, co jsme vytvořili, ať se nám to líbí nebo ne. I na první pohled nečekané zvraty a konce v životě, které nás v tu chvíli, kdy se dějí, zaskočí nebo až vyděsí, se vlastně již dopředu ohlašují. Někdy dokonce celé měsíce nebo i roky. Život nabízí možnosti, aby se to nemuselo stát dramatickým a bolestivým způsobem, ale my je často přehlížíme a nedáváme jim dostatečnou váhu. Všechno jiné než my sami se zdá být důležitější. V žádném případě ale nestojí za to se přepínat a tlačit něco proti proudu. Změny a konce je lepší procházet harmonicky, včas, v souladu s tokem řeky života a v respektu k sobě i okolí, protože následky přetažení, vyčerpání a vyhoření, když s nutným koncem bojujeme, opravdu nejsou příjemné.
Více informací také v události na Facebooku.
20. - 21. listopadu 2021

Kdy?

 • Vždy sobota 9:00 - 19:00, neděle 9:00 - 14:00.

Na konstelační práci volně navazuje možnost zastavení a oslavy daného tématu, kterým můžete konstelace rozšířit, prohloubit a završit. Vždy v neděli v podvečer.

Více o celém cyklu také na webu lektorky.

Doporučené vyrovnání

 • cena pro poslední setkání je 2.300 Kč (zahrnuje lektorné, pronájem prostor, cestu a ubytování lektorky).
 • Vyrovnání může být po předchozí domluvě i nižší nebo vyšší než je doporučeno. Záleží na Vámi vnímané hodnotě a přínosu semináře pro Vás a také na Vašich možnostech.
 • Jsem otevřená i jiným způsobům vyrovnání.
 • Platbu je možné po domluvě také rozložit.
 • Pokud se zúčastníte všech 5 setkání, můžete při posledním z nich využít možnost uhradit jen 50 % doporučného vyrovnání.

Hlavně nezastavujte svůj vnitřní pohyb, vždycky se dá nějak domluvit, obzvláště v době tlaku koronavirových opatření!

Přihlásit se můžete také kliknutím na tlačítko níže.