Filip Přidal

Individuální lekce - praxe neuropohybové metody pro děti s postižením (nejčastěji neurologické diagnózy a DMO).

 ,,Žádný nátlak, vypětí, drilování, ale naopak vědomé učení se v pohybu, respekt a pochopení.”
 

Filipův jedinečný přístup

Jednou o mě někdo řekl, že dokážu mluvit s kostmi... a možná to přesně vystihuje můj hlavní záměr, který míří do hlubin a ke kostem, jejich svobodě v prostoru. Tuto svobodu prožívají právě skrze pohyb.
Jsem Child'Space praktik a vedu především lekce pro děti s rodiči.

„Jsem otec syna s kombinovaným postižením, hlavní diagnóza DMO, těžká mentální retardace (příčina: závažné krvácení do mozku po porodu).... Postupně právě účast na Petřiných prožitkových seminářích a především zásadní změny v těle i pocitech a myšlení, mě přivedly k většímu zájmu až studiu Feldenkraisovy metody. Nezůstal jsem jen u ní .... Neuropohyb a psychosomatika v praxi. 
Protože vím, jaký účinek vše přineslo mému synovi, mohu pomoct i vašim  dětem s neurologickými diagnózami a opožděným vývojem.“

Filip Přidal pod střechou Cesty integrity nabízí

  • Individuální lekce pohybového učení pro děti s handicapem a opožděným vývojem
    Dle neuropohybové metody Movement Lesson - stabilizace nervového systému postupně změnou tonusu a vnitřního tlaku, aktivace a rozvoj rotačně spirálních pohybů těla v prostoru. Využívám i dalších metod, pohrávám si s kvalitou samotného doteku a zařazuji spirální zřetězení pohybu, které je zásadní pro vzpřímený pohyb.

    Na lekcích vycházím z principů vývojové kineziologie, přístupu organického učení, vědomého doteku, prvků senzorické integrace a sociálně emoční podpory, vše podle izraelské metody Child’Space: “zdravý a přirozený vývoj předurčuje naši budoucnost” inspirováno metodou Dr. Moshého Feldenkraise, vědce světového formátu a průkopníka pojmů jako neuroplasticita mozku nebo psychosomatika.
    Lekce jsou vhodné i pro děti s opožděným vývojem, kdy rodiče jinak zdravých dětí jsou posláni cvičit. Se mnou mají možnost zažít pohybové učení svých dětí BEZ nátlaku a slziček.
    Cena: 50 minut / 850 Kč

Uvedené časy délky trvání nabízených služeb jsou orientační, pokud tomu nebrání například přílišná únava dětí před lekcí, mohou se lekce o nějakou minutu i prodloužit. Nebo naopak zkrátit :)

Více o Filipovi také na jeho stránkách FilipPridal.cz

Chcete se k Filipovi objednat?

Vyplňte náš formulář kliknutím na tlačítko níže
nebo jej kontaktujte přímo na mail: filip.pridal@gmail.com