Lukáš Dastlík

Terapeut, psycholog, pedagog, lektor, kouč, supervizor

„Všechno, s čím se setkáš, Ti může být cestou.“

Jedinečný přístup Lukáše

Považuji se za všestrannou osobnost, která svou komplexitu využívá při práci se svými firemními
i nefiremními klienty. Protože jsem se zajímal o smysl života a svého bytí, intenzivně jsem studoval a navštěvoval semináře a akce z různých psychologických, filozofických i náboženských směrů (Gestalt, KBT, REBT, psychoanalýza, hlubinná psychologie, pozitivní psychologie, křesťanský mysticismus, Eduard Tomáš, Osho, buddhismus nejen diamantové cesty, zen buddhismus aj.). 

Ve své práci využívám také své nadšení pro sport a kombinaci hudby, tance a zpěvu. Pohyb při hudbě
a vokalizace v nejširším pohledu totiž velmi silně ovlivňují naši osobnost. Sám mám se vším osobní zkušenosti i z různých souborů (hra na kytaru a bicí, tanec a zpěv moderní i lidové tvorby).

V roce 2008 jsem vytvořil koncept rozvoje jedinců, týmů i celých firem Life Dynamic, který následně využívám ve všech oblastech svého působení (práce s jedinci, páry, rodiči, dětmi, učiteli, psychology, soc. pracovníky, sportovci i firemními klienty). Od roku 2011 pořádám pro tento koncept integrativní Výcvik poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic, který je vhodný pro všechny výše uvedené skupiny. 

„Vyznávám přísloví „Mens sana in corpore sano“, tedy „Zdravá mysl ve zdravém těle.“ Sám jako aktivní sportovec vím, jak blahodárně na osobnost působí péče o obě tyto složky našeho života a jak to pomáhá při potřebě vysokých výkonů fyzických i psychických, při překonávání problémů, překážek apod.

Lukáš Dastlík pod střechou Cesty integrity nabízí

  • Individuální, párové a rodinné terapie
    Individuální poradenství a terapie může být cestou pro lidi, kteří cítí v některé oblasti svého života nespokojenost, jsou v obtížné životní situaci a vnímají potřebu změny.
  • Sportovně-psychologické poradenství
    Pro vrcholové i začínající sportovce, sportovní svazy a trenéry.

Také společně s Janou Kohnovou
vede terapeutický a seberozvojový výcvik

Life Dynamic

Výcvik poradenských a terapeutických dovedností

Kompletní nabídku a více informací najdete také na stránkách lukasdastlik.cz

Chcete se k Lukáši Dastlíkovi objednat
nebo se zeptat na cokoliv k výcviku?

Vyplňte náš formulář nebo kontaktujte přímo sdružení Elio z.s., pod kterým Lukáš působí, na email info@elio.cz