Lektorka Pavla Sutton, Angličtina LifeSkills pro děti, Cesta integrity Brno

Pravidelný kurz

Angličtina LifeSkills pro děti

Vždy ve čtvrtek odpolededne, 2 lekce 2 pokročilostí.

Lektorka Mgr. et Mgr. Pavla Sutton

Lektorka Pavla Sutton, Angličtina LifeSkills pro děti, Cesta integrity Brno

V oblasti vzdělávání se pohybuji 20 let

Svou profesní dráhu jsem, mimo jiné, zasvětila rozvoji nejrůznějších metod k přirozenému a nenásilnému osvojování cizího jazyka v reálných situacích. Již několik let jsem také lektorkou kurzů, které se věnují metodám učenípaměťovým technikám.

Dále se zaměřuji na podporu osvojování životních dovedností, které jsou nesmírně důležité pro celkovou životní spokojenost a sebedůvěru.

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu a jsem držitelkou mezinárodních certifikátů CPECELTA.

Mám zkušenosti s výukou v Londýně a v USA.

Jsem maminkou dvou dětí – „domškoláků“ a jednoznačně prosazuji respektující přístup k dětem. Co je pro mě opravdu důležité je vědět, že to, co dělám, má smysl.

Staňte se součástí LifeSkills komunity a podpořte vaše děti při osvojování potřebných dovedností pro život

  • Kurzy jsou vhodné pro děti od 7 do 10 let
  • Probíhají v menším kolektivu a jsou zaměřené na rozvoj komunikačních dovednostíposílení sebedůvěry

  • Moderní metody výuky rozvíjí u dětí jazykové dovednosti a zároveň podporují pozitivní vztah k učení.

  • Kurzy vytváří ideální podmínky pro osvojování základních životních dovedností (LifeSkills) jako jsou např. komunikace, empatie, spolupráce, kreativita, používání zdravého rozumu, rozvoj emoční inteligence apod.

Kdy?

  • Vždy ve čtvrtek
  • Dva časy: 14:30 až 15:2015:30 až 16:20 
  • Nová série 12. lekcí od 11. 1. 2024 do 11.4. 2024 (mimo jarní prázdniny 8. 2. 2024 a Velikonoc 28. 3. 2024)

Cena?

  • Série 10. lekcí stojí 3 000,- Kč

Přihlášení

V případě zájmu a pro přihlášení můžete využít tlačítko níže
nebo kontaktujte Pavlu přímo přes e-mailovou adresu pavla.sutton@gmail.com nebo na telefon: 605 015 127.