Konstelace Novoročních předsevzetí

na Vaše vlastní téma

Nejbližší termín: sobota 19. listopadu
+ dále zhruba za 1-2 měsíce

Celodenní seminář rodinných konstelací se zahrnutím pohybů Duše, metod NLP
a přirozené životní moudrosti s přesahy do roviny spirituální ale i zemité a hmotné.

Lektorka Ida Sára Keltnerová

Systemické a rodinné konstelace * NLP, trans a hypnóza * Práce s vědomou a nevědomou myslí * Přechodové rituály, Šamanská práce * Pečující a energetická masáž pro ženy, Konzultace a mentoring pro ženy, Ženské kruhy a mastermind.

Proměna a učení se pozorováním,
nasloucháním a cítěním.
Rozvoj lásky, přijetí, jasnosti, řádu,
síly a moudrosti.

Stačí jedno nezahojené zranění, aktivuje se bolest, aktivují se obranné mechanismy přežití, útěk, útok, zamrznutí, přijde strach, nedůvěra, obviňování druhých nebo sebe, nenávist, závist, pocit nedostatku, samoty, oddělenosti atd. a na problém je zaděláno.
Někdy to trvá dlouhodobě, celý život nebo se to dokonce přenáší na další generace, které opakují osudy svých předků, splácejí jejich vinu, dluhy, přebírají na sebe jejich křivdy a smutky, dokud nedojde k uzdravení, zahojení.

Uvidění pravdy, přiznání si toho, jak to v sobě máme, ochota dotknout se zranění, bolesti, pocitů a projití jimi, umožňuje hojení, obnovuje proudění lásky a síly v našem životě, obnovuje přirozený řád všech věcí.

Při konstelacích se pak dějí účinné změny
v mnoha oblastech:

 • vztahů - rodičů a dětí, partnerství a sexuality, vztahů s přáteli, kolegy, klienty, vztahu ke světu a lidem obecně,

 • práce a tvořivosti, peněz a majetku, bydlení,

 • zdraví a těla, vlastního sebepoznání,

 • a dalších.

Výsledkem je: Volnost – Energie – Láska – Hojnost –
Důvěra – Svoboda a mnohem víc.

Seminář najdete také na webu lektorky a v události na Facebooku.

Konstelace jsou vhodné při:

 • stále se dokola opakujících situacích v životě,
 • nutkavém, nevysvětlitelném chování,
 • když se Vám nedaří v životě něco změnit a nevíte proč,
 • při potížích a nesouladu v životních oblastech.

Můžete přijít s jakýmkoli tématem pro svou konstelaci i záměrem pro celý seminář.

,,Vždy se dá najít cesta a jak po ní jít s humorem, bez tlaku a v respektu k vašim možnostem.”

...a objevíme ji často až když vykročíme vpřed, aniž bychom věděli, co přesně nás čeká.

Když se vysvobozujeme z rodových vlivů a naší minulosti, vždy přibývá spojení s vnitřní silou a energie pro pohyb v životě dopředu.

Nejbližší termín:

 • Sobota 19. listopadu 2022
 • Začátek v 9:00, konec nejpozději v 19:00.

Doporučené vyrovnání

Příspěvek na organizaci, realizaci a provázení:

 • Pro ty, kteří už u mě na celodenních konstelacích někdy byli: 1.900 Kč, bez vlastní konstelace 1.400 Kč.
 • Pro ostatní: 2.200 Kč, bez vlastní konstelace 1.700 Kč.
 • V případě potřeby domluva možná, viz podrobnosti na webu lektorky.

Přihlášení

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro postavení konstelace na své vlastní téma.
Počet míst na semináři je omezen, REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

ZÁROVEŇ je seminář přínosný i v rolích zástupců, kde se můžete inspirovat a procházet si svá témata skrz příběhy ostatních. Ale i jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, v kterém se děje přesně to, co potřebuje a je pro Nejvyšší dobro všech.

Přihlásit se můžete kliknutím na tlačítko níže nebo
přímo lektorce: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017.