Libuše Konečná

Poradenství v oblasti zdravého životního stylu, Masáže a bioenergetická harmonizace, Astrologie 

 ,, Společně hledejme cestu, jak všechna získaná poznání žít.

 

Kde čerpá Libuše Konečná své znalosti?

Sebepoznávání, studium a praxe přirozených cest ke zdraví se stalo mým životem.

Ráda propojuji jednotlivá poznání do co nejfunkčnějšího celku pro konkrétní případ.

Mám za sebou úspěšnou kariéru ve své původní profesi ekonoma. Od dětství do konce studií jsem se věnovala vrcholovému sportu. Po ukončení VŠE jsem se záhy vypracovala do manažerských postů multinacionálních společností, pracovala na mnohých zajímavých projektech s mezinárodní účastí. Až k naprostému vyčerpání... a tím se začal rýsovat zásadní obrat mého života. Do hledání pravé životní seberealizace jsem se nejdřív vrhla velmi živelně.

Studium včetně prociťování získaných vědomostí po vedením velkého mitrra AJURVÉDY, změnilo celý můj život.

Poznala a začala jsem praktikovat :

principy fungování těla, vliv přírodních cyklů a různých typů polarit na zdraví, anatomie a fyziologie, tradiční východní medicína – meridiány a další energetické body a zóny těla, souvislosti psychiky a fyzického těla, správný dotyk pro uzdravení, fyzický a nefyzický dotyk, správný dech, pohyb pro uzdravení, stravovací režim pro speciální potřeby individuality; celé učení Mistra je uzpůsobeno podmínkám střední Evropy; různé formy meditace, kung-fu

Kdo je Libuše Konečná

Ve své praxi masáží, poradenství osobního rozvoje a zdravého způsobu života (včetně astrologie a astromedicíny) a všech typů cvičení pro uzdravení využívám vlastní zkušenosti ze svého života a z praxe se zákazníky, která se datuje od roku 2005. Moje hlavní působnost je prostřednictvím masáží propojených s bioenergetickou harmonizací. Jejich funkce je primárně preventivní s postupným napravováním již vzniklých disharmonií. Jde o přirozený proces těla, který svým působením výrazně urychluji a zefektivňuji. Ctím celostní přístup – tělo jako jednotu 5 základních živlů, fyzické a psychické stránky. Je-li to vhodné, následně nabízím zákazníkovi další metody pro rychlejší uzdravení či sebepoznání. Konkrétní postup vznikne vzájemnou dohodou.

Nabídka služeb Libuše Konečné pod střechou Cesty integrity

  • Masáže
    Masáže unikátní metodou vycházející z ájurvédy jsou určeny nejen pro odstranění aktuálních zdravotních problémů, ale zaměřují se i na jejich příčiny a souvislosti. Každá masáž je originálem, je uzpůsobena podle Vašeho momentálního zdravotního stavu, biorytmů a lunárních fází
  • Workshopy spojené s ženským bytím a tancem
    Tanec je nejen radostnou pohybovou aktivitou, blahodárnou pro naše zdraví. Učíme se naslouchat svému tělu a následovat svou intuici. Tanec se nám pak stává nástrojem sebepoznání a sebeuzdravení
  • Poradenství
    Poradenství je zaměřeno na využití znalostí přírodních zákonů a astrologie v každodenním životě. Opírá se o souvislosti fyzického a duševního stavu a jejich rovnováhu.

Chcete se LIBUŠE KONEČNÉ na něco zeptat,
objednat se na koučink či individuální sezení ?

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT SKRZE TENTO FORMULÁŘ

Kompletní nabídku mých služeb a více informací najdete také na mých stránkách cestakharmonii.cz.