Více než KONSTELACE s Idou Sárou

Jak si poskládat život v r. 2024 aneb leťte s drakem

Sobota 24. 2. 2024

Celodenní seminář rodinných konstelací i konstelací vnitřních světů se zahrnutím metod NLP a šamanské práce s přesahy do roviny spirituální i naprosto praktické.

Lektorka Ida Sára Keltnerová

Konstelace systemické, rodinné a vnitřních zdrojů * Byznys konstelace a rituály * Práce s vědomou a nevědomou myslí (NLP) * Přechodové rituály * Šamanská práce * Konzultace a mentoring pro ženy

„Dívám se do své budoucnosti a vím, že ji tvořím právě teď. Rozhodněte se pro tu svou, věřte sami sobě, nechte se vést a úspěch vás nemine.  Zázraky se totiž dějí lidem, jako jste vy i já.“
Ida Sára Keltnerová

EXISTUJE ŘEŠENÍ, JAK SVÁ PŘÁNÍ NAPLNIT.

Vždycky to totiž NENÍ o vaší liknavosti nebo slabé vůli.

 1. Existují skryté vlivy, které ve vašem podvědomí brání změně.
  Jejich uviděním a proměnou odblokujete překážky a pustíte vše staré a nefunkční.
 2. Proměna musí dávat smysl nejen vaší racionální mysli, ale i té nevědomé, pocitové.
  Nalezením smyslu a potřeb nevědomé mysli položíte základní kámen proměny.
 3. Pro změnu potřebujete energii, zdroje a podporu.
  Propojení s nimi získáte hnací pohon a oporu pro realizaci.
 4. Rozhodnutí je potřeba naplnit konkrétními postupnými kroky.
  Jejich správným načasováním, reálností a konkretizací dojdete k vytouženému cíli.

Tímto vším se budeme na tomto semináři zabývat... a ještě mnohem víc.

Při konstelacích se pak dějí účinné změny
v mnoha oblastech:

 • vztahů - rodičů a dětí, partnerství a sexuality, vztahů s přáteli, kolegy, klienty, vztahu ke světu a lidem obecně,

 • práce a tvořivosti, peněz a majetku, bydlení,

 • zdraví a těla, vlastního sebepoznání,

 • a dalších.

Výsledkem je: Volnost – Energie – Láska – Hojnost –
Důvěra – Svoboda a mnohem víc.

Konstelace jsou vhodné při:

 • stále se dokola opakujících situacích v životě,
 • nutkavém, nevysvětlitelném chování,
 • když se vám nedaří v životě něco změnit a nevíte proč,
 • při potížích a nesouladu v životních oblastech.

,,Vždy se dá najít cesta a způsob, jak po ní jít s odvahou, nadhledem a 
v respektu k vašim možnostem.“

...a objevíme ji často až když s odvahou a rozhodností vykročíme vpřed, aniž bychom věděli přesně, co nás čeká.

Když se vysvobozujeme z rodových vlivů a naší minulosti, vždy přibývá spojení s vnitřní silou a energie pro pohyb v životě dopředu.

Termíny:

 • Nejbližší:  24. února 2024 a téma Jak si dát život dohromady
 • Další termín: 18. 5. a téma Láska, vztahy, partnerství 
 • Vždy v sobotu
 • Začínáme v 9, předpokládaný konec 19. hodin

Doporučené vyrovnání

Příspěvek na organizaci, realizaci a provázení:

 • Pro ty, kteří už u mě na celodenních konstelacích někdy byli:
  2 300 , bez vlastní konstelace 1 000 Kč.
 • Pro ostatní: 2 500 Kč, bez vlastní konstelace 1 200 Kč.
 • V případě potřeby domluva možná, viz podrobnosti na webu lektorky.

Přihlášení

Každý včas přihlášený účastník má prostor pro postavení konstelace na své vlastní téma.
Počet míst na semináři je omezen, REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

ZÁROVEŇ je seminář přínosný i v rolích zástupců, kde se můžete inspirovat a procházet si svá témata skrz příběhy ostatních. Ale i jako účastníků kruhu, kdy se děje změna viděním, slyšením, přítomností.
Pracuje se se systemickým polem, v kterém se děje přesně to, co potřebuje a je pro Nejvyšší dobro všech.

Přihlásit se můžete kliknutím na tlačítko níže nebo
přímo lektorce: idakeltnerova@seznam.cz, tel.: 773 102 017.

Seminář najdete také na webu lektorky.