Jaroslav Brichta, klasické masáže, čínská Tuina masáž, Qui Gong, Reiki, energetická a duchovní terapi, Cesta integrity Brno

Jaroslav Brichta

Integrativní a komplementární terapie:                                                                                        klasické masáže, čínská Tuina masáž, Qui Gong, Reiki, energetická a duchovní terapie.

,,Integrativní terapie zlepšuje fyzické zdraví a vede                k emocionálnímu klidu.”

Wellbeing a integrativní terapie jako aktuální koncept péče o zdraví

Integrativní model péče zahrnuje integraci prvků manuálních technik, klasické masáže, čínské masáže, Tai Ji, Qui Gong, Reiki a dalších energetických metod léčby. Využívá nejvhodnější prvky z každé metody k posílení vzájemného působení a nabízí péči, která je zcela specificky přizpůsobena individuálnímu stavu klienta.

Tento přístup podporuje celkovou rezistenci vůči stresunemocem, posiluje vnitřní rovnováhu organismu a napomáhá zlepšení fyzického zdraví, většímu emocionálnímu klidu a mentální jasnosti.

Integrativní terapie může být přínosná v těchto indikacích:

 • Komplementární terapie chronických onemocnění.                                                                                                        Doplňková terapie k tradiční lékařské péči, podpora lepšího snášení léčby, regenerace a rekondice.

 • Chronický únavový syndrom.                                                                                                                                                       Zaměření na obnovu a vyrovnání energetických polí těla.

 • Stres a úzkost.                                                                                                                                                                                              Terapie vedoucí ke zmírnění stresu, úzkosti a napětí. 

 • Bolest.                                                                                                                                                                                                          Doplňkové postupy k ovlivnění chronických bolestí, zejména nosného aparátu.

Dále může být využita pro následující účely:

 • Zvýšení energie a vitality.                                                                                                                                                                             Terapie zaměřené na zvýšení fyzické a mentální energie.

 • Podpora pocitu zdraví a harmonie.                                                                                                                                                     Postupy pro zlepšení celkového pocitu pohody, harmonie a rovnováhy.

 • Emocionální a duchovní rovnováha.                                                                                                                                                  Terapie mohou být zaměřeny na podporu emocionálního uzdravení, duchovní růst a vlastní transformaci.

Jaroslav Brichta pod střechou Cesty integrity nabízí tyto služby:

 • Ceník služeb

  Vstupní analýza, stanovení plánu péče ... 1 500 Kč

  Reiki, energetická a duchovní terapie ... 1200,- Kč /hod

  Energetizační cvičení, masáže ... 1000,- Kč /hod

  Konzultace v dané oblasti ... 800,- Kč /hod

Chcete se k Jaroslavovi objednat?

Vyplňte náš formulář kliknutím na tlačítko níže
nebo ho kontaktujte přímo na e-mail dr.brichta@seznam.cz.